Tối ưu quảng cáo Google Shopping


1. Theo dõi và tối ưu Trang nhóm sản phẩm

Trang nhóm sản phẩm là nơi đầu tiên bạn có thể kiểm tra để xem nhóm sản phẩm của mình đang hoạt động như thế nào? Tùy chỉnh cột và những thông tin sau:

tối ưu trang nhóm sản phẩm

2. Sử dụng trang sản phẩm (Chỉ mua sắm)

Trang Sản phẩm giúp bạn hiểu hiệu suất của từng sản phẩm trong chiến dịch của mình. Dưới đây là các cột tùy chỉnh mà bạn có thể thấy:

tối ưu trang sản phẩm google shopping

3. Tối ưu Trang báo cáo được xác định trước

Trang Báo cáo được xác định trước cung cấp báo cáo hiệu suất tùy chỉnh ở bất kỳ mức độ chi tiết nào theo bất kỳ tham số nào mà bạn chọn, bao gồm cả:

Tối ưu trang báo cáo Google shopping ads

4. Sử dụng báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Báo cáo từ Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho phép bạn sánh hiệu suất của mình với các nhà quảng cáo đang tham gia vào cùng phiên đấu giá với bạn. Thông tin này có thể giúp bạn đưa ra quyết định chiến lược đặt giá thầu tiếp theo sao cho phù hợp. Và bạn cũng theo dõi được những phần không hiệu quả của chiến dịch.

5. Sử dụng trình mô phỏng đấu giá

Bạn muốn tăng hoặc giảm giá thầu nhưng không chắc giá thầu đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất của bạn? Trình mô phỏng đấu giá có thể giúp mang lại sự rõ ràng về các giá thầu nhóm sản phẩm khác nhau có thể ảnh hưởng như thế nào đến lưu lượng truy cập và số chuyển đổi của bạn bằng cách ước tính kết quả quảng cáo của bạn là gì trong 7 ngày trước đó, nếu bạn đã đặt các giá thầu khác nhau.

6. Tối ưu đánh giá sản phẩm

Google có công cụ tính xếp hạng sao cho website, sản phẩm. Để xếp hạng sao trên quảng cáo Google shopping, thì phải có ít nhất 3 lượt đánh giá trên mỗi sản phẩm và tối thiểu 50 đánh giá trên toàn bộ sản phẩm. Điểm chất lượng cáo sẽ giúp quảng cáo hiển thị nhiều hơn, thu hút được nhiều người nhấp chuột hơn, tạo sự tin tưởng với khách hàng.

7. Phủ định truy vấn không liên quan

Về bản chất Google Shopping vẫn là quảng cáo tìm kiếm. Vì vậy, việc tốt ưu hóa quảng cáo sẽ được thực hiện giống như đối với quảng cáo Search: Phủ định truy vấn không liên quan, điều chỉnh giá thầu hoặc đặt giá thầu tự động hay điều chỉnh các yếu tố liên quan trực tiếp đến chiến dịch quảng cáo bao gồm thiết bị, thời gian và vị trí hiển thị quảng cáo.

phủ định nội dung truy vấn không liên quan

8. Tối ưu hóa nguồn cấp dữ liệu

Khác với quảng cáo tìm kiếm, quảng cáo Google Shopping sẽ lấy nguồn thông tin sản phẩm từ nguồn dữ liệu bạn gửi vào Merchant center. Các từ khóa xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu sẽ là cơ sở để Google hiển thị quảng cáo của bạn trong các truy vấn tìm kiếm liên quan.

Những thông tin cung cấp trong quảng cáo Google Shopping đều phải xác thực và luôn được cập nhật để Google điều chỉnh, tích hợp để hiển thị mẫu quảng cáo của bạn.

tối ưu nguồn cấp dữ liệu

Quảng cáo Google Shopping là một kho báu giúp doanh nghiệp tăng gấp đôi, gấp ba doanh thu. Tám mẹo trên sẽ giúp bạn tối ưu quảng cáo hiệu quả bằng cách chọn 1 hoặc kết hợp nhiều mẹo tối ưu.

Nguồn : seongon.com


Theo: Hocmarketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Zalo