Tải sách Cha giàu cha nghèo Ebook PDF

Cha giàu cha nghèo
Tác giả : Robert Kiyosaki và Sharon Lechter

Cuốn sách “Cha Giàu Cha Nghèo – Rich Dad, Poor Dad ” là một trong những cuốn sách thành công nhất và là cuốn sách bán chạy nhất của Robert Kiyosaki. Trong đó, ông hướng tới tư tưởng ủng hộ cho sự độc lập về tài chính nhờ đầu tư, bất động sản, kinh doanh và sử dụng tài chính hợp lý.

Xem thêm: sách tóm tắt
Review sách Những Tấm Lòng Cao Cả
Review sách Muôn Kiếp Nhân Sinh
Review sách Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình

The post Tải sách Cha giàu cha nghèo Ebook PDF appeared first on Tài liệu học tập miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Zalo