Sách 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

Sách 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing
Tác giả: Jack Trout, Al Ries

Cuốn sách 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing trình bày những quy luật cơ bản có khả năng chi phối, quyết định quan trọng đến sự thành bại trong kinh doanh. Đây là công trình tâm huyết của hai tác giả Al Ries và Jack Trout với nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm thực tế.

Xem thêm: Sách tóm tắt
Review sách Muôn Kiếp Nhân Sinh
Tóm tắt sách Chiến Binh Cầu Vồng
Review sách Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình

The post Sách 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing appeared first on Tài liệu học tập miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Zalo