[PDF] Ebook Hỏi Đáp Về Quyền Con Người

[PDF] Ebook Hỏi Đáp Về Quyền Con Người
(NXB Đại Học Quốc Gia 2013)

Kể từ khi Liên hợp quốc được thành lập (năm 1945), quyền con người đã được quy định cụ thể trong hàng trămvăn kiện pháp luật quốc tế, trở thành một hệ thống tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu được các quốc gia, trong đó có Việt Nam, cam kết tôn trọng và thực hiện.

Ở Việt Nam, việc phổbiến và giáo dục nhân quyền ngày càng được Đảng và Nhànước quan tâm và khuyến khích. Trong bối cảnh đó, một số cơ sở đào tạo, trong đó cóKhoa Luật ‐ Đại học Quốc gia Hà Nội, đã và đang xây dựng và thực hiện các chương trình giáo dục, nghiên cứuvà phổ biến quyền con người. Nhiều tài liệu phục vụ cáchoạt động này đã được xây dựng và xuất bản, trong đó cócuốn Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người củaKhoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, xuất bản năm 2009(tái bản năm 2011).


Download sách: PDF

Xem thêm:
Bài Giảng Pháp Luật Kinh Doanh Bất Động Sản PDF
[PDF] Giáo trình Luật Thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

The post [PDF] Ebook Hỏi Đáp Về Quyền Con Người appeared first on Tài liệu học tập miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Zalo