[PDF] BỘ LUẬT DÂN SỰ

[PDF] BỘ LUẬT DÂN SỰ

Bộ luật dân sự bao gồm 689 điều, có những nội dung nổi bật về chuyển đổi giới tính. Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế

Cuốn sách ra đời nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho bạn đọc trong việc tra cứu và áp dụng Pháp luật. Nội dung cuốn sách trình bày đầy đủ các chương và điều trong Bộ luật Dân sự. Đây là tài liệu quan trọng trong hệ thống pháp luật.

Xem thêm:
Bài Giảng Pháp Luật Kinh Doanh Bất Động Sản PDF
[PDF] Ebook Hỏi Đáp Về Quyền Con Người


Download sách: PDF

The post [PDF] BỘ LUẬT DÂN SỰ appeared first on Tài liệu học tập miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Zalo