Giáo Trình Điều Dưỡng Nội Khoa PDF

[ad_1]

Giáo Trình Điều Dưỡng Nội Khoa
NXB Hà Nội 2007

Giáo trình môn học Điều dưỡng Nội khoa do tập thể giáo viền bộ môn Điều dưỡng Nội khoa biên soạn bám sát mục tiêu, nội dung của chương trình khung, chương trình giáo dục ngành điều dưỡng. Giáo trình môn học Điều dưỡng Nội khoa có cập nhật những thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực Nội khoa, có đổi mới phương pháp biên soạn tạo tiền đề sư phạm để giác viên và học sinh cố thể áp dụng các phương pháp dạy – học hiệu quả.

Giáo trình môn học Điều dưỡng Nội khoa bao gồm các bài học, mỗi bài học có 3 phần (mục tiêu học tập, những nội dung chính và phần tự lượng giải đáp án). Giáo trình môn học Điều dưỡng Nội khoa là tài liệu chính thức để sử dụng cho việc học tập và giảng dạy trong trường.

Download : PDF

Xem thêm:
Tài liệu Điều Dưỡng Cơ Bản – Tâp 1 + tập 2 PDF
Sách Bí Quyết Trẻ, Khỏe, Đẹp Mãi Không Già Ebook PDF

The post Giáo Trình Điều Dưỡng Nội Khoa PDF appeared first on Tài liệu học tập miễn phí.

[ad_2]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Zalo