Câu hỏi và trả lời môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lenin PDF

Câu hỏi và trả lời môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lenin
Tài liệu là tập hợp các câu hỏi và trả lời môn nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lenin, cung cấp hệ thống các kiến thức cơ bản cho sinh viên phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của các bạn.

Câu hỏi và trả lời môn Nguyên lý cơ bản CN Mác – Lênin:
– 35 câu hỏi-trả lời phần Triết học
– 26 câu hỏi-trả lời phần Kinh tế chính trị
– 20 câu hỏi-trả lời phần Chủ nghĩa xã hội khoa học


Download tài liệu : PDF

Xem thêm bài: 31 Câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học PDF

The post Câu hỏi và trả lời môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lenin PDF appeared first on Tài liệu học tập miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Zalo