Nhân khẩu học trong quảng cáo facebook – Học Marketing Online Trực Tuyến

Đánh giá bài viết này

1. Học vấn:

Trình độ học vấn

  • Bằng cao đẳng
  • Bằng cấp chuyên môn: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Bằng cấp chuyên môn
  • Bằng thạc sĩ: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Bằng cấp chuyên môn
  • Bằng tiến sĩ: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Bằng tiến sỹ
  • Không xác định
  • Trường cao học nào đó
  • Trường trung học nào đó
  • Trường đại học nào đó
  • Tốt nghiệp trung học
  • Tốt nghiệp đại học
  • Đang học cao học
  • Đang học trung học
  • Đang học đại học
 1.  – Ngành học
 2. – Trường học
 3. – Năm tốt nghiệp

2. Tài chính.

 1. – Thu nhập gồm:
  • Thu nhập của hộ gia đình: top 10% số mã ZIP (Hoa Kỳ): Những người sống trong top 10% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.
  • Thu nhập của hộ gia đình: top 10%-25% số mã ZIP (Hoa Kỳ): Những người sống trong top 10%-25% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.
  • Thu nhập của hộ gia đình: top 25%-50% số mã ZIP (Hoa Kỳ): Những người sống trong top 25%-50% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.
  • Thu nhập của hộ gia đình: top 5% số mã ZIP (Hoa Kỳ): Những người sống trong top 5% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.

3. Sự kiện trong đời.

– Bạn bè

  • Bạn bè của người vừa chuyển nhà gần đây: Bạn bè của những người đã mua nhà hoặc chuyển nhà trong 30 ngày qua
  • Bạn bè của những người mới đính hôn: Bạn bè của những người đã được tương tác trong 30 ngày qua
  • Bạn của người mới kết hôn: Bạn bè của những người đã kết hôn trong 30 ngày qua
  • Bạn thân của những người có sinh nhật trong cùng một tháng: Bạn bè của những người có sinh nhật sau 7-30 ngày
  • Bạn thân của những người có sinh nhật trong cùng một tuần: Bạn thân của những người có sinh nhật sau 0-7 ngày
  • Bạn thân là nam có sinh nhật sau 0-7 ngày: Bạn thân là nam có sinh nhật sau 0-7 ngày
  • Bạn thân là nam có sinh nhật sau 7-30 ngày: Bạn thân là nam có sinh nhật sau 7-30 ngày
  • Bạn thân là nữ có sinh nhật sau 0-7 ngày: Bạn thân là nữ có sinh nhật sau 0-7 ngày
  • Bạn thân là nữ có sinh nhật sau 7-30 ngày: Bạn thân là nam có sinh nhật sau 7-30 ngày

– Công việc mới: Những người đã cập nhật vị trí công việc mới trên trang cá nhân của họ trong 6 tháng qua

– Mối quan hệ mới: Những người đã cập nhật mối quan hệ mới trên trang cá nhân của họ trong 6 tháng qua

– Mới kết hôn (6 tháng): Những người vừa đính hôn chưa đến 6 tháng

– Mới đính hôn (1 năm): Người đã đính hôn chưa đến 1 năm

– Mới đính hôn (3 tháng): Những người vừa đính hôn chưa đến 3 tháng

– Ngày kỷ niệm

  • Ngày kỷ niệm trong vòng 30 ngày: Người có ngày kỷ niệm mối quan hệ (đám cưới, chung sống, v.v.) diễn ra trong vòng 30 ngày tới
  • Ngày kỷ niệm trong vòng từ 31-60 ngày: Người có ngày kỷ niệm mối quan hệ (đám cưới, chung sống, v.v.) diễn ra trong vòng từ 31-60 ngày tới

– Ngày sinh

  • Sắp đến sinh nhật: Những người sắp có sinh nhật trong vòng một tuần
  • Tháng sinh.

+ Sinh nhật vào tháng 1: Người có sinh nhật vào tháng 1

+ Sinh nhật vào tháng 10: Người có sinh nhật vào tháng 10

+ Sinh nhật vào tháng 11: Người có sinh nhật vào tháng 11

+ Sinh nhật vào tháng 12: Người có sinh nhật vào tháng 12

+ Sinh nhật vào tháng 2: Người có sinh nhật vào tháng 2

+ Sinh nhật vào tháng 3: Người có sinh nhật vào tháng 3

+ Sinh nhật vào tháng 4: Người có sinh nhật vào tháng 4

+ Sinh nhật vào tháng 5: Người có sinh nhật vào tháng 5

+ Sinh nhật vào tháng 6: Người có sinh nhật vào tháng 6

+ Sinh nhật vào tháng 7: Người có sinh nhật vào tháng 7

+ Sinh nhật vào tháng 8: Người có sinh nhật vào tháng 8

+ Sinh nhật vào tháng 9: Người có sinh nhật vào tháng 9

  • Người mới kết hôn (1 năm): Những người kết hôn chưa đến 1 năm
  • Người mới kết hôn (3 tháng): Những người vừa kết hôn chưa đến 3 tháng
  • Người mới kết hôn (6 tháng): Những người vừa kết hôn chưa đến 6 tháng
  • Người vừa chuyển nhà gần đây: Những người đã cập nhật tỉnh/thành phố hiện tại mới trên trang cá nhân của họ trong 6 tháng qua
  • Xa gia đình: Người sống xa gia đình
  • Xa quê hương: những người sống xa quê hương
  • Yêu xa: Những người yêu xa

4. Cha mẹ.

– Tất cả cha mẹ

5. Mối quan hệ

– Tính trạng mối quan hệ:

  • Góa: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Góa trên trang cá nhân Facebook.
  • Không xác định: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Không xác định trên trang cá nhân Facebook.
  • Kết hợp dân sự: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Kết hợp dân sự trên trang cá nhân Facebook.
  • Ly than: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Ly thân trên trang cá nhân Facebook.
  • Phức tạp: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Phức tạp trên trang cá nhân Facebook.
  • Quan hệ chung sống: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Đã kết hôn trên trang cá nhân Facebook.
  • Tìm hiểu: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là tìm hiểu trên trang cá nhân Facebook.
  • Đang hẹn hò: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Đang hẹn hò trên trang cá nhân Facebook.
  • Đã kết hôn: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Đã kết hôn trên trang cá nhân Facebook.
  • Đã ly hôn: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Đã ly hôn trên trang cá nhân Facebook.
  • Đã đính hôn: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Đã đính hôn trên trang cá nhân Facebook.
  • Độc thân: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Độc thân trên trang cá nhân Facebook.

6. Công việc

– Nhà tuyển dụng

– Ngành.

  • Cựu chiến binh (Hoa Kỳ): Người đã từng làm việc trong quân đội Hoa Kỳ
  • Doanh số: Những người có vai trò trong lĩnh vực bán hàng. Ví dụ bao gồm: trợ lý bán hàng, quản lý bán lẻ, người môi giới bất động sản, chuyên viên tư vấn, đại diện dịch vụ khách hàng, nhân viên thu ngân, v.v.
  • Dịch vụ bảo vệ: Những người có vai trò trong dịch vụ bảo vệ. Ví dụ: nhân viên bảo vệ, cảnh vệ, vệ sỹ, cảnh sát, lính cứu hỏa, v.v.
  • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế: Người có vai trò trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế. Ví dụ: bác sĩ ngoại khoa, nha sĩ, bác sĩ tim mạch, v.v.
  • Dịch vụ cộng đồng và xã hội: Người có vai trò trong dịch vụ cộng đồng và xã hội. Ví dụ: mục sư, nhân viên xã hội, cố vấn, chính trị gia, v.v.
  • Dịch vụ hành chính: Những người có vai trò trong lĩnh vực quản lý. Ví dụ: thư ký, trợ lý hành chính, trưởng phòng, trợ lý văn phòng, người quy hoạch căn hộ, trợ lý cá nhân, giám đốc chi nhánh, v.v.
  • Dịch vụ kỹ thuật và CNTT: Người có vai trò trong dịch vụ CNTT và kỹ thuật. Ví dụ: kỹ sư CNTT, nhà phát triển web, nhân viên tư vấn CNTT, v.v.
  • Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa: Người có vai trò trong dịch vụ lắp đặt và sửa chữa. Ví dụ: kỹ thuật viên, vận hành viên, thợ cơ khí, thợ hàn, v.v.
  • Dịch vụ pháp lý: Người có vai trò trong dịch vụ pháp lý. Ví dụ: luật sư, luật sư công ty, đối tác, trợ lý luật sư, v.v.
  • Dịch vụ vệ sinh và bảo dưỡng: Những người có vai trò trong lĩnh vực vệ sinh và bảo trì. Ví dụ: người coi nhà, quản gia, người làm vườn, người phụ việc, v.v.
  • Giáo dục và thư viện: Người có vai trò trong lĩnh vực giáo dục hoặc các thư viện. Ví dụ: nhà sư phạm, người hướng dẫn, giáo viên, giáo sư, giảng viên, trợ lý nghiên cứu, gia sư, nhân viên thư viện, hiệu trưởng, v.v..
  • Khoa học đời sống, tự nhiên và xã hội: Người có vai trò trong khoa học đời sống, tự nhiên và xã hội. Ví dụ: giáo sư, nhà hóa học, nhà tâm lý học, nhà địa chất, v.v.
  • Kiến trúc và Công trình: Những người có vai trò trong lĩnh vực kiến trúc và kỹ thuật. Ví dụ bao gồm: kỹ sư phần mềm, kỹ thuật viên, kỹ sư điện, người chế tạo máy, v.v.
  • Nghệ thuật, giải trí, thể thao và truyền thông: Những người có vai trò trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, thể thao và truyền thông. Ví dụ: nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ, nam diễn viên, nữ diễn viên, ca sĩ, v.v.
  • Nhân viên chính phủ (toàn cầu): Người có vai trò trong chính phủ
  • Nông lâm ngư nghiệp: Người có vai trò trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Ví dụ: nông dân, lái xe, thủy thủ, thợ làm công việc sửa chữa nhỏ, v.v.
  • Quân đội (toàn cầu): Những người đang ở trong quân ngũ
  • Quản lý: Người có vai trò trong quản lý. Ví dụ: nhân viên quản lý, nhân viên giám sát, giám đốc, chủ tịch, v.v.
  • Sản xuất: Người có vai trò trong sản xuất. Ví dụ: thợ mỏ, thợ rèn, thợ rừng, v.v.
  • Thực phẩm và nhà hàng: Những người có vai trò trong lĩnh vực thực phẩm và nhà hàng. Ví dụ bao gồm: nhân viên thu ngân, hầu bàn, bồi bàn nam, bồi bàn nữ, đầu bếp, nhân viên quán cà phê, nhân viên bếp, v.v.
  • Tài chính kinh doanh: Người có vai trò trong kinh doanh và tài chính. Ví dụ: kế toán, quản lý khách hàng, kiểm toán, quản lý bán hàng, cố vấn tài chính, giám đốc tài chính, đại lý, đại diện, v.v.
  • Tính toán và toán học: Những người có vai trò trong lĩnh vực tính toán và toán học. Ví dụ bao gồm: nhà khoa học máy tính, nhà phân tích, nhà toán học, v.v.
  • Vận tải và Di chuyển: Những người có vai trò trong lĩnh vực vận tải và di chuyển. Ví dụ: Tài xế, nhân viên vận hành, thuyền trưởng, tiếp viên hàng không, phi công, v.v.
  • Xây dựng và khai thác: Những người có vai trò trong lĩnh vực xây dựng và khai thác. Ví dụ bao gồm: kỹ sư dịch vụ, kỹ sư điện, thợ xây, thợ cơ khí, người vận hành máy móc, v.v.

– Chức danh

Count: 2


Theo: Hocmarketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Zalo